ММВ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД  е фирма  с традиции и богат опит в консултантската дейност и строителния надзор повече от 14 години.  Тя е наследник на ЕТ ”ММВ Инженеринг – Михаил Вълчанов”, оправомощен да извършва независим строителен надзор в проектирането и строителството от 1999 година.

През 2001г. ЕТ ”ММВ Инженеринг – Михаил Вълчанов” е пререгистрирана като ММВ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД с предмет на дейност: строителен надзор и консултантска дейност.

От 18.06.2010г. ММВ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД  е лицензирана да извършва обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради.

ММВ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД предоставя комплексни услуги и решения в областта на инвестиционното проектиране, строителство и строителен надзор, управление на проекти,  обследване и сертифициране на сгради.

През изминалия период ММВ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД участва в реализирането на многобройни проекти и се утвърди като надежден партньор за ефективно и цялостно консултиране.

Коректността, отговорността и професионализмът са водещи в нашата работа, тъй като осъзнаваме важността на нашата основна задача, а именно да съдействаме за безопасното проектиране и строителство.

ММВ-ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД е консултант за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор, за което има издадено Удостоверение №РК-0085/24.01.2014 година за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор от Министерство на регионалното развитие и благоустройството.

Фирмата е лицензирана от Агенцията по енергийна ефективност за обследване и сертифициране на сгради за енергийна ефективност, като притежава Удостоверение №00212/18.06.2010г. за вписване в публичния регистър на лицата, извършващи обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради, съгласно чл.23, ал.4 от Закона за енергийна ефективност.

ММВ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД е официален член на Европейската и Световната асоциации на инженерите – консултанти  EFCA и FIDIC.

Фирмата е внедрила и успешно прилага система за управление на качеството в съответствие с изискванията на стандарт EN ISO 9001:2008,  система за управление на околната среда в съответствие с изискванията на стандарт EN ISO 14001:2004, и система за управление на здравословните и безопасни условия на труд в съответствие с изискванията на стандарт EN OHSAS 18001:2007, с обхват на сертификация:“Строителен надзор, инвеститорски контрол и консултантски услуги при инвестиционното проучване, проектиране, строителство и въвеждане на строежите в експлоатация”.

ММВ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД се занимава със строителен надзор, консултантска дейност, проджект мениджмънт и обследване на обекти с обществено предназначение, жилищни сгради, складове, производствени сгради, благоустройствени съоръжения, мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура и други.

Служи като посредник между държавата и участниците в строителна дейност –  възложител, строител и проектант.

ММВ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД  разполага с квалифициран персонал, съставен от специалисти във всяка една от областите, за която е лицензирана да извършва строителен надзор и обследване и сертифициране на сгради за енергийна ефективност.

Нашият екип е с доказани знания, квалификация и дългогодишен професионален опит.

Ежедневно ангажирани с дейността на фирмата са:

 •     архитект
 •     инженер – конструктори
 •     инженер – Пътно и ЖП строителство
 •     инженер – Водоснабдяване и канализация
 •     инженер – Топлотехника
 •     електро –  инженер
 •     инженер – геолог
 •     инженер – геодезист
 •     инженер в областта на телекомуникациите
 •     технолог в областта на производствените процеси
 •     специалист по организация и изпълнение на строителството
 •     специалист по санитарно-хигиенни изисквания към строежите
 •     специалист по пожарна и аварийна безопасност на строежите
 •     специалист по спазване на минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при изпълнение на СМР.
 •     юрист

В TECH PARK HOME

може да намерите

своя нов зелен дом

местоположение на сградата

С TECH PARK HOME се поставя началото на новото модерно място за живеене около СОФИЯ ТЕХ ПАРК.

адрес:

София, кв. Полигона,
район Младост; 
ул. Ген. Йордан  Венедиков

Информация и контакти

ESTATE TRIBUNE

ЕКСКЛУЗИВЕН МЕНИДЖЪР ПРОДАЖБИ

 • +359 886 395831
 • office@techparkhome.bg

изпратете запитване