ПРЕДСТАВЯНЕ на СТРОЙКОНСУЛТ-ГН99 ЕООД

Строителен надзор се упражнява от “Стройконсулт-ГН99“. Дружеството работи изключително в сферата на консултантските услуги в областта на строителството, в това число: предпроектни проучвания и консултации, проектиране, оценка на съответствието, строителен надзор, функции на инженер по ФИДИК на обекти, финансирани с европейски средства, инвеститорски контрол, управление на проекти.

„Стройконсулт-ГН99“ ЕООД е сертифицирано по международните стандарти за качество, околна среда и безопасност и здраве, като прилага съответните добри практики в работата си.

Централният офис е базиран в София, но дружеството разполага с клонова мрежа на територията на страната и собствени офиси в гр. Плевен и в гр. Габрово. Всички клонове са обезпечени с минимално необходимия брой специалисти за упражняване на строителен надзор.

Проектирането, оценката на съответствието и управлението на проекти се ръководят от офиса в гр. София.

От момента на създаването си до днес “Стройконсулт-ГН99“ ЕООД има подписани над 700 консултантски договора на територията на цялата страна.

Обектите, към които сме съпричастни, са обществени, промишлени и жилищни сгради, инфраструктурни строежи.

От момента на създаването си (1999г.) до настоящия момент (2020г.) ръководството на “Стройконсулт-ГН99“ ЕООД дефинира собствен стил на консултантската дейност. Наше верую е удовлетворяването на нуждите и изискванията на възложителите ни.

В качеството си на инженер-консултант определяме индивидуален екип за всеки ръководен от нас обект, като ежедневното присъствие на обекта е наше правило.

Характерни обекти с обществено и жилищно предназначение, на които сме упражнили строителен надзор на територията на гр. София (консултант по ЗУТ):

– „Общественообслужваща сграда и център за интеграция на инвалиди”, СО район „Панчарево”, въведени в експлоатация 2019г. Лице за контакт д-р Даниела Данчева.

“Сграден комплекс към Посолството на Китайската Народна Република в Република България” район „Лозенец”, Столична община”, въведени в експлоатация 2018г.;

Търговска и административна сграда Бенчмарк, бул. Цариградско шосе, гр. София, въведена в експлоатация 2010г., район Младост, СО, лице за контакт: г-н Веселин Генчев.

– “Френски център за култура и сътрудничество – реконструкция и преустройство на съществуваща шестетажна обществена сграда” – сграда на Алианс на площад Славейков, лице за контакт – арх. Стефан Добрев, проектант на обекта.

 

В TECH PARK HOME

може да намерите

своя нов зелен дом

местоположение на сградата

С TECH PARK HOME се поставя началото на новото модерно място за живеене около СОФИЯ ТЕХ ПАРК.

адрес:

София, кв. Полигона,
район Младост; 
ул. Ген. Йордан  Венедиков

Информация и контакти

ESTATE TRIBUNE

ЕКСКЛУЗИВЕН МЕНИДЖЪР ПРОДАЖБИ

  • +359 886 395831
  • office@techparkhome.bg

изпратете запитване